เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักรเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชาติ เว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เป็นไดเรกทอรีที่อยู่ของคริสตจักรทั้งหมดในประเทศไทย
  2. เพื่อผู้ที่อยู่ในประเทศไทยจะค้นหาตำแหน่งคริสตจักรได้ง่าย
  3. เพื่อมีที่อยู่ ที่ตั้ง และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสำหรับคริสตจักรแต่ละแห่ง
  4. แนะนำเส้นทางการเดินทางด้วยรถไปแต่ละคริสตจักร (พร้อมรูปภาพคริสตจักร)
  5. เพื่อให้ทันกับการเจริญเติบโตของคริสตจักรไทย
  6. สำหรับคริสเตียนในประเทศไทย จะได้เห็นพระกายของพระคริสต์ในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร
  7. เพื่อศึกษาควรจะบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรที่ไหนบ้าง
  8. สามารถให้ลงข้อมูลและอัพเดทข้อมูลของคริสตจักรโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

คริสตจักรในฐานข้อมูลการเก็บเกี่ยว (Harvest) ได้รวมทุกอย่าง จากคริสตจักรท้องถิ่นที่มีสมาชิกตั้งแต่สามคนขึ้นไป จนถึงคริสตจักรที่มีขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,000 คน ความหมายของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่มีผู้เชื่อสามคนหรือมากกว่าที่พบปะกันเป็นประจำเพื่อนมัสการพระเจ้าและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรขนาดใหญ่

ข้อมูลในเว็บไซต์ ที่อยู่ไทย(TUTHAI.ORG) จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง คริสตจักรใหม่จะถูกเพิ่ม ที่อยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด และข้อมูลจะอัพเดททุกสัปดาห์

ในอนาคตองค์กรคริสเตียนต่างๆเช่น โรงเรียนคริสเตียน มูลนิธิ สถาบันพระคัมภีร์ โรงพยาบาล ธุรกิจ หรือพันธกิจต่างๆจะถูกเพิ่มลงใน เว็บไซต์ ที่อยู่ไทย (TUTHAI.ORG)

หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้เป็นผลประโยชน์ของคริสเตียนไทยและทุกคนที่ต้องการที่จะรู้จักคริสตจักรโปรเตสแตนต์ ในประเทศไทย กรุณาอย่าทำสำเนาจากเว็บไซต์นี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อธุรกิจ หากท่านมีคำถาม โปรดติดต่อเรา ที่: มูลนิธิอีสตาร์

เกี่ยวกับเรา


เว็บไซต์ที่อยู่ไทย (TUTHAI.ORG) ได้ทำขึ้นโดยมูลนิธิอีสตาร์

มูลนิธิ อีสตาร์ ให้บริการศูนย์ข้อมูลทรัพยากรคริสตจักร เพื่อการศึกษาให้ความรู้แก่สังคม โดยให้บริการคือ สถิติข้อมูลคริสตจักร การฝึกอบรม ข้อมูลดิจิตอลและข้อมูลการพิมพ์ โปรดคลิ๊ก www.estar.or.th เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอีสตาร์