คริสตจักรไทในพระเยซูชนแดน

ข้อมูลทั่วไป

  • สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
  • องค์กรองค์กรคริสตจักร ไทในพระเยซูคริสต์
  • ปีก่อตั้ง1987
  • ภาษานมัสการไทย

รูปภาพของ คริสตจักรไทในพระเยซูชนแดน

เพิ่มรูปภาพคริสตจักร

ที่ตั้งของ คริสตจักรไทในพระเยซูชนแดน

  • ที่อยู่ 45/1 หมู่ 7 ตำบล ชนแดน , อำเภอ ชนแดน , จังหวัด เพชรบูรณ์ , ประเทศไทย
  • รหัสไปรษณีย์67150
  • ค้นหาเส้นทาง จากค่าพิกัด

บุคคลที่ติดต่อได้

  • ชื่อ สมศักดิ์ รินนาศักดิ์
  • ตำแหน่งศิษยาภิบาล