คริสตจักรแห่งพระกิตติคุณในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ข้อมูลทั่วไป

  • สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
  • องค์กรองค์กรคริสตจักร สัมพันธ์ในประเทศไทย
  • เขตภาคไทยเหนือ
  • ปีก่อตั้ง1965
  • ภาษานมัสการไทย

รูปภาพของ คริสตจักรแห่งพระกิตติคุณในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

เพิ่มรูปภาพคริสตจักร

ที่ตั้งของ คริสตจักรแห่งพระกิตติคุณในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า

  • ที่อยู่ 3 ถ.แก้วนวรัฐ ซ.3/1 ตำบล วัดเกต , อำเภอ เมืองเชียงใหม่ , จังหวัด เชียงใหม่ , ประเทศไทย
  • รหัสไปรษณีย์50000
  • ค้นหาเส้นทาง จากค่าพิกัด

บุคคลที่ติดต่อได้

  • ชื่อ วีรศักดิ์ พูลทรัพย์
  • ตำแหน่งศิษยาภิบาล