คริสตจักรสันติธรรม

ข้อมูลทั่วไป

 • สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • ภาคภาค 14 (สภาฯ)
 • ปีก่อตั้ง1915
 • ภาษานมัสการไทย

รูปภาพของ คริสตจักรสันติธรรม

เพิ่มรูปภาพคริสตจักร

ที่ตั้งของ คริสตจักรสันติธรรม

 • ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ตำบล ป่าแดด , อำเภอ เมืองเชียงใหม่ , จังหวัด เชียงใหม่ , ประเทศไทย
 • รหัสไปรษณีย์50000
 • ค้นหาเส้นทาง จากที่อยู่

บุคคลที่ติดต่อได้

 • ชื่อ มานิต ฝนดอยพนา
 • ตำแหน่งศิษยาภิบาล

บุคคลที่ติดต่อได้

 • ชื่อ สังข์ คำมอญ
 • ตำแหน่งศิษยาภิบาล