คริสตจักรในสุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพมหานคร

จังหวัดทั้งหมดในไทย > กรุงเทพมหานคร > บางรัก > สุริยวงศ์

คริสตจักรที่พบ: 1

สุริยวงศ์

  • ที่อยู่ ต. สุริยวงศ์,
    อ. บางรัก,
    จ. กรุงเทพมหานคร
  • ภาษานมัสการ ไทย
  • สังกัด สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
  • องค์กร องค์การ พระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย
  • อื่นๆ